Вітаю! Мене звуть Ася Шумяцька, я є засновницею та викладачем математичного гуртку “Лямбда”.

В клубі "Інді"

 

 

Мій досвід викладання математики — 23 роки. В цьому досвіді є викладання математики в математичній та в загальноосвітній школі, факультатив з математики та логіки, репетиторська діяльність, але всі ці роки основною справою для мене була робота в математичному гуртку.

 

Вчитель математики під час роботи неминуче прийде до питання: як допомогти дитині полюбити математику, як розкрити дитячі здібності? Адже ми живемо в час інформаційних технологій, кількість яких нестримно зростає з кожним днем, і за всіма цими технологіями стоїть саме математика. Таким чином, розвиток математичного мислення набуває майже життєвої необхідності для того, щоб бути успішними в майбутньому. Але, на жаль, в умовах сучасних реалій шкільної освіти вчителю практично неможливо приділити достатню кількість уваги кожному учню, та й навчальні програми з математики не дають простору для висвітлення багатьох цікавих питань цього предмету. Що ж робити? І на допомогу приходить гурток.


В 1999 році в Харківському обласному Палаці дитячої та юнацької творчості було засновано гурток математики та математичної логіки для молодших та середніх школярів, керівником якго була я. Згодом в гуртку почали навчатися дошкільники, спочатку з шости років, а потім і з чотирьох.

 

Програма гуртка давала можливість учням познайомитися з багатьма розділами, які виходять за рамки шкільної програми, розширити цілісне уявлення про проблеми та задачі математики. Розв’язування математичних задач, пов’язане з логічним мисленням, давало моїм учням можливість закріпити інтерес до пізнавальної діяльності та сприяло загальному інтелектуальному розвитку. Наразі мої колишні учні вже навчаються в старших класах чи інститутах, та деякі з них здобувають призові місця на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з математики та інформатики. Деякі з моїх колишніх учнів стали викладачами математики в різних закладах в різних країнах.

 

Все це передувало появі “Лямбди” у серпні 2014 року як недержавного освітнього гуртка для молодших і середніх школярів та дітей дошкільного віку.

 

Основною метою гуртка є розвиток математичних здібностей дітей — математичного та логчіного мислення, виховання культури математичного мислення, правильного застосування математичної термінології та математичної символіки. В процессі навчання в гуртку дитина отримує навички самостійного та колективного розв’язування задач, навчається відповідальності, наполегливості та віри у власні сили. Все це відбувається за допомогою цікавих, яскравих та зрозумілих для дітей дидактичних та ігрових матеріалів

 

Основні педагогічні принципи “Лямбди”:

 

     врахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини;

 

     спрямованість навчального процесу на розвиток самовиховання та самовдосконалення;

 

     підбір змісту, методів та форм навчання відповідно до змісту та мети занять;

 

     повага та доброзичливість до кожного учня;

 

     спрямованість на єдність та взаємозв’язок між усіма компонентами процесу навчання;

 

     увага до особистих досягнень кожного учня, створення «моменту успішності» для кожного учня.

 

Учні опановують методи розв’язування нестандартних задач, логічні, комбінаторні та інші прийоми, за допомогою яких можна розв’язувати задачі. Крім того, в дітей розвиваються такі навички, як вміння працювати самостійно та в колективі, слухати викладача та інших учнів, відстоювати свою точку зору та пояснювати свій розв’язок задачі, думати при розв’язуванні математичних проблем та успішно застосовувати надбані знання при навчанні в школі та повсякденному житті. В подальшій перспективі це стане надійним фундаментом освіченості та освіти дитини.

В клубі "Гравітація"